กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  เกร็ดความรู้ ห่างไกล สตง.
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  20146
     ตั้งแต่วันที่ 08/10/2552
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
ตบ.
หนังสือ/บทความ
ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ
  

(15 กันยายน 2557)

หนังสือราชการ
ตบ.
การรายงานผลความคืบหน้าการแก้ไขข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบงบการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน    20 ตุลาคม 2557
รายงานผลการตรวสอบการดำเนินงานด้านการคลัง อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กรณีที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง เบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี พ.ศ. 2555 - 2556    15 กันยายน 2557
รายงานผลการตรวสอบการดำเนินงานด้านการคลัง อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กรณีที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง เบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี พ.ศ. 2555 - 2556 (ครั้งที่ 2)    15 กันยายน 2557
แผนการตรวจสอบการเงิน การคลัง การบัญชี และการพัสดุ อปท. เดือน สิงหาคม 2557    25 กรกฎาคม 2557
แผนการตรวจสอบการเงิน การคลัง การบัญชี และการพัสดุ อปท. เดือน กรกฎาคม 2557    14 มิถุนายน 2557
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8