กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  เกร็ดความรู้ ห่างไกล สตง.
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  18587
     ตั้งแต่วันที่ 08/10/2552
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
ตบ.
หนังสือ/บทความ
ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ
  

(15 กันยายน 2557)

หนังสือราชการ
ตบ.
รายงานผลการตรวสอบการดำเนินงานด้านการคลัง อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กรณีที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง เบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี พ.ศ. 2555 - 2556    15 กันยายน 2557
แผนการตรวจสอบการเงิน การคลัง การบัญชี และการพัสดุ อปท. เดือน สิงหาคม 2557    25 กรกฎาคม 2557
แผนการตรวจสอบการเงิน การคลัง การบัญชี และการพัสดุ อปท. เดือน กรกฎาคม 2557    14 มิถุนายน 2557
แผนการตรวจสอบการเงิน การคลัง การบัญชี และการพัสดุ อปท. เดือน มิถุนายน 2557    6 พฤษภาคม 2557
แผนการตรวจสอบการเงิน การคลัง การบัญชี และการพัสดุ อปท. เดือน เมษายน และ พฤษภาคม 2557    9 เมษายน 2557
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8