กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  เกร็ดความรู้ ห่างไกล สตง.
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น ด้านงบประมาณ
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น ด้านรายได้
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น ด้านการเบิกจ่าย
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการแข่งขันกีฬา
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น สถานศึกษาในสังกัดของ อปท.
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น ด้านการเงินและการบัญชี
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น ด้านการพัสดุ
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น ด้านเงินสะสม
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น ด้านเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น การใช้และรักษารถยนต์
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น การตรวจสอบภายใน
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น อื่นๆ
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  61401
     ตั้งแต่วันที่ 08/10/2552
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
ตบ.
หนังสือ/บทความ
Infographics

Infographics
  

(3 สิงหาคม 2560)

แผนปฏิบัติการ ตบ.

แผนปฏิบัติการ ตบ.
  

(1 สิงหาคม 2559)

หนังสือราชการ
ตบ.
แผนการตรวจสอบการคลัง อปท. ระหว่างวันที่ 18 ธ.ค.60 - 23 ก.พ.61    18 ธันวาคม 2560
รายงานผลการตรวจสอบการคลัง อปท. ของ กง.กง.(สถจ.)    3 พฤศจิกายน 2560
แผนการตรวจสอบการเงินการคลัง อปท. รอบที่ 2    6 กุมภาพันธ์ 2560
แผนการตรวจสอบการเงินการคลัง อปท. รอบที่ 1    8 พฤศจิกายน 2559
เอกสารประกอบการตรวจสอบการเงินการคลัง อปท.    8 พฤศจิกายน 2559
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8