กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น ด้านงบประมาณ
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น ด้านรายได้
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น ด้านการเบิกจ่าย
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการแข่งขันกีฬา
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น สถานศึกษาในสังกัดของ อปท.
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น ด้านการเงินและการบัญชี
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น ด้านการพัสดุ
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น ด้านเงินสะสม
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น ด้านเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น การใช้และรักษารถยนต์
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น การตรวจสอบภายใน
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น การช่วยเหลือประชาชน
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น อื่นๆ
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  68561
     ตั้งแต่วันที่ 08/10/2552
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
ตบ.
หนังสือ/บทความ
ภารกิจ ตบ. Infographics

ภารกิจ ตบ. Infographics
  

(20 มีนาคม 2561)

หนังสือราชการ
ตบ.
เอกสารประกอบการตรวจสอบ อปท.    2 พฤศจิกายน 2561
ขอส่งสำเนาแผนการตรวจสอบ    5 ตุลาคม 2561
กำหนดการตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่าง มิ.ย. - ก.ค. 61    19 มิถุนายน 2561
กำหนดการตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่าง มี.ค. - พ.ค. 61    28 กุมภาพันธ์ 2561
แผนการตรวจสอบการคลัง อปท. ระหว่างวันที่ 18 ธ.ค.60 - 23 ก.พ.61    18 ธันวาคม 2560
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8