กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

 
   
  Username
 
  Password
 
 
 
 
     จำนวนผู้เข้าชม 8682
ตั้งแต่วันที่ 08/03/2562
 
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
สัมภาษณ์พิเศษในโครงการพอดแคสต์ (Podcast) เกี่ยวกับวิสัยทัศน์และประสบการในการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์  
วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น. นายประยูร รัตนเสนีย์ เข้าให้สัมภาษณ์พิเศษในโครงการพอดแคสต์ (Podcast) เกี่ยวกับวิสัยทัศน์และประสบการในการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์ ณ ห้องประชุม กพส. 3201 อาคาร 3 ชั้น 2 สถ.

(26 พฤศจิกายน 2564)

การประชุมกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564  
วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 น. การประชุมกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ณ ห้องปฏิบัติงาน กสว.

(26 พฤศจิกายน 2564)

ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด >>   
E-Book
-
 
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย

(9 ตุลาคม 2563)

(9 ตุลาคม 2563)

(9 ตุลาคม 2563)

E-Book ทั้งหมด >>   
หนังสือราชการ
-
 
ขยายระยะเวลาการบันทึกข้อมูลรายงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ?จังหวัดสะอาด? ประจำปี 2564    1 ธันวาคม 2564
การฝึกอบรม "การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม"    1 ธันวาคม 2564
การรายงานข้อมูลสถานะปัจจุบันการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    30 พฤศจิกายน 2564
รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2564    26 พฤศจิกายน 2564
การรายงานข้อมูลผลการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)    24 พฤศจิกายน 2564
หนังสือราชการทั้งหมด >>   
 
 
 
 

© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8