กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

 
   
  Username
 
  Password
 
 
 
 
     จำนวนผู้เข้าชม 11746
ตั้งแต่วันที่ 08/03/2562
 
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
กิจกรรมปลูกต้นไม้ 2565 "ต้นบุนนาค"  
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประธานในกิจกรรมปลูกต้นไม้ 2565 "ต้นบุนนาค" ณ ลานสวนหย่อมใกล้พระที่นั่งนงคราญ

(20 พฤษภาคม 2565)

การประชุมชี้แจงการจัดทำเอกสารผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบคัดเลือก  
วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น. นางสาวอ้อวดี สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น และนายภูมิ ปฏิสันถาวร หัวหน้ากลุ่มงานสิ่งแวดล้อม ชี้แจงการจัดทำเอกสารผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบคัดเลือก ผ่านระบบ Cisco Webex ณ ห้องประชุม กปต. 4301 อาคาร 4 ชั้น 3 สถ.

(17 กุมภาพันธ์ 2565)

ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด >>   
E-Book
-
 
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย

(9 ตุลาคม 2563)

(9 ตุลาคม 2563)

(9 ตุลาคม 2563)

E-Book ทั้งหมด >>   
หนังสือราชการ
-
 
การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย    4 สิงหาคม 2565
การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบตัดสิน ในแต่ละภูมิภาค    5 กรกฎาคม 2565
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น"    5 กรกฎาคม 2565
การสนับสนุนการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชด้วยเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ เพื่อเตรียมความพร้อม รองรับฤดูฝน ปี 2565    21 มิถุนายน 2565
แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560 ? 2564 มีผลใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565    9 มิถุนายน 2565
หนังสือราชการทั้งหมด >>   
 
 
 
 

© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8