กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

 
   
  Username
 
  Password
 
 
 
 
     จำนวนผู้เข้าชม 2908
ตั้งแต่วันที่ 08/03/2562
 
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
การประชุมกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563  
การประชุมกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563

(1 มิถุนายน 2563)

การลงพื้นที่ตรวจประเมินชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2563 กลุ่ม S  
การลงพื้นที่ตรวจประเมินชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2563 กลุ่ม S ณ เทศบาลตำบลวัดประดู่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

(4 สิงหาคม 2563)

ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด >>   
E-Book
-
 
ระเบียบ/กฏหมาย

(23 พฤษภาคม 2562)

E-Book ทั้งหมด >>   
หนังสือราชการ
-
 
ผลการคัดเลือกจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ    10 สิงหาคม 2563
ขอประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดทำก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3"    7 สิงหาคม 2563
ขอประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4"    7 สิงหาคม 2563
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัย    29 กรกฎาคม 2563
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "คุ้มค่า" ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ดำเนินการจัดตั้งธนาคารขยะ    20 กรกฎาคม 2563
หนังสือราชการทั้งหมด >>   
 
 
 
 

© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8