กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

 
   
  Username
 
  Password
 
 
 
 
     จำนวนผู้เข้าชม 938
ตั้งแต่วันที่ 08/03/2562
 
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ขอเข้าพบ  
เมื่อวันจันทร์ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ขอเข้าพบ ณ ห้องประชุม 3201 อาคาร 3 ชั้น 2 สถ.

(21 ตุลาคม 2562)

บริษัท cp all เข้าศึกษาดูงานกระบวนการคัดแยกเศษอาหารและการจัดทำถังรักษ์โลก  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. บริษัท cp all เข้าศึกษาดูงานกระบวนการคัดแยกเศษอาหารและการจัดทำถังรักษ์โลก ณ กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

(15 ตุลาคม 2562)

ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด >>   
E-Book
-
 
ระเบียบ/กฏหมาย

(23 พฤษภาคม 2562)

E-Book ทั้งหมด >>   
หนังสือราชการ
-
 
มาตรการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารและหลอดพลาสติก    30 สิงหาคม 2562
การรายงานผลข้อมูลการบริหารจัดการขยะเปียกในพื้นที่    23 พฤษภาคม 2562
หนังสือราชการทั้งหมด >>   
 
 
 
 

© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8