กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

 
   
  Username
 
  Password
 
 
 
 
     จำนวนผู้เข้าชม 5548
ตั้งแต่วันที่ 08/03/2562
 
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
การประชุมกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563  
การประชุมกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563

(1 มิถุนายน 2563)

การประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. การประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ณ ห้องปฏิบัติการรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(19 กุมภาพันธ์ 2564)

ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด >>   
E-Book
-
 
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย

(9 ตุลาคม 2563)

(9 ตุลาคม 2563)

(9 ตุลาคม 2563)

E-Book ทั้งหมด >>   
หนังสือราชการ
-
 
แก้ไขเกณฑ์การประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบคัดเลือก    17 กุมภาพันธ์ 2564
การประชาสัมพันธ์การประกวด Thailand Energy Award 2021 ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    15 กุมภาพันธ์ 2564
ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563    15 กุมภาพันธ์ 2564
แก้ไขเกณฑ์การประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ?จังหวัดสะอาด? ประจำปี พ.ศ. 2563    11 กุมภาพันธ์ 2564
เกณฑ์การประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบคัดเลือก    8 กุมภาพันธ์ 2564
หนังสือราชการทั้งหมด >>   
 
 
 
 

© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8