กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

 
   
  Username
 
  Password
 
 
 
 
     จำนวนผู้เข้าชม 13741
ตั้งแต่วันที่ 08/03/2562
 
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
การประชุมขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ครั้งที่ 2/2565  
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.30 น. กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นจัดการประชุมขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ครั้งที่ 2/2565 และผ่านระบบ Web Conference ณ ห้องประชุม กบท. อาคาร กบท. ชั้น 2 สถ. โดยมี นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธานในการประชุม

(15 พฤศจิกายน 2565)

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน  
วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น. กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นจัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ณ ห้องประชุม 5501 อาคาร 5 ชั้น 5 สถ. และประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Webex ของ สถ. โดยมี นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธานในการประชุม

(21 ตุลาคม 2565)

ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด >>   
E-Book
-
 
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย

(9 ตุลาคม 2563)

(9 ตุลาคม 2563)

(9 ตุลาคม 2563)

E-Book ทั้งหมด >>   
หนังสือราชการ
-
 
มอบหมายผู้แทนร่วมเป็นอนุกรรมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับพื้นที่    24 พฤศจิกายน 2565
มอบหมายผู้แทนร่วมเป็นอนุกรรมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับพื้นที่    24 พฤศจิกายน 2565
มอบหมายผู้แทนร่วมเป็นอนุกรรมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับพื้นที่    24 พฤศจิกายน 2565
มอบหมายผู้แทนร่วมเป็นอนุกรรมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับพื้นที่    24 พฤศจิกายน 2565
มอบหมายผู้แทนร่วมเป็นอนุกรรมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับพื้นที่    24 พฤศจิกายน 2565
หนังสือราชการทั้งหมด >>   
 
 
 
 

© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8