สำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  15413
     ตั้งแต่วันที่ 08/10/2552
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
สน.กม.
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
สน.กม.
ขอหารือเกี่ยวกับการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย    27 กุมภาพันธ์ 2557
หารือเกี่ยวกับการใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล    27 สิงหาคม 2557
หารือกรณีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช ขอยกเลิกการลาออกจากตำแหน่ง    27 สิงหาคม 2557
หารือเกี่ยวกับกรณีการร้องเรียนกล่าวหาประธานเทศบาลตำบลหนองบัวกระทำการที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ฯ    22 สิงหาคม 2557
หารือแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ฯ    22 สิงหาคม 2557
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8