กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  คำถามที่พบบ่อย
  Law Market
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  47475
     ตั้งแต่วันที่ 08/10/2552
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
กม.
หนังสือ/บทความ
คู่มือการปฏบัติงาน

คู่มือการปฏบัติงาน
  

(27 สิงหาคม 2562)

ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
กม.
แจ้งเวียนกฏหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559    1 สิงหาคม 2562
หารือเกี่ยวกับเทศบัญญัติเทศบาลเมืองตะพานหินว่าด้วยการควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2560    11 กรกฎาคม 2562
หารือเกี่ยวกับการออกข้อบัญญัติ อบต.ดอนหญ้านาง เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2561    11 กรกฎาคม 2562
หารือกรณีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอญัตติเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุม    11 กรกฎาคม 2562
หารือการตั้งงบประมาณรายจ่ายในการดำเนินการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง    11 กรกฎาคม 2562
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8