สำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  14856
     ตั้งแต่วันที่ 08/10/2552
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
สน.กม.
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
สน.กม.
ขอหารือเกี่ยวกับการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย    27 กุมภาพันธ์ 2557
หารือเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งของเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล    23 กรกฎาคม 2557
หารือเกี่ยวกับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลในการบำบัดน้ำเสียรวมร่วมกับองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.)    23 กรกฎาคม 2557
หารือแนวทางปฏิบัติกรณีการประกาศใช้เทศบัญญัติของเทศบาลตำบลอุดมธัญญา    21 กรกฎาคม 2557
หารือเกี่ยวกับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557    16 กรกฎาคม 2557
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8