สำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  21512
     ตั้งแต่วันที่ 08/10/2552
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
สน.กม.
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
สน.กม.
ขอหารือเกี่ยวกับการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย    27 กุมภาพันธ์ 2557
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ จ.พัทลุง ต่อบุคคลภายนอก    17 กันยายน 2558
ขอความเห็นชอบประนีประนอมยอมความ กรณีทต.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา    3 กันยายน 2558
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่อบต.สามแยก จ.เพชรบูรณ์ ต่อบุคคลภายนอก    28 สิงหาคม 2558
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่อบจ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์ ต่อบุคคลภายนอก    19 สิงหาคม 2558
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8