กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  41101
     ตั้งแต่วันที่ 08/10/2552
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
กม.
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
กม.
แบบสอบถามความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบสวน ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป พ.ศ. ....    8 พฤษภาคม 2562
หารือเกี่ยวกับการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาเเก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย    3 เมษายน 2562
หารือการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561    3 เมษายน 2562
หารือกรณีประธานสภาเทศบาลไม่เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ    3 เมษายน 2562
หารือแนวทางในการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส    3 เมษายน 2562
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8