กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  Law Market
  ข้อมูลจำนวน อปท.ล่าสุด
  คำถามที่พบบ่อย
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  50340
     ตั้งแต่วันที่ 08/10/2552
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
กม.
หนังสือ/บทความ
คู่มือการปฏบัติงาน

คู่มือการปฏบัติงาน
  

(27 สิงหาคม 2562)

ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
กม.
หารือเกี่ยวกับหนังสือรับรอง    12 มีนาคม 2563
หารือเกี่ยวกับการนำบ้านพักที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น    19 ธันวาคม 2562
หารือเกี่ยวกับการจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย    19 ธันวาคม 2562
หารือโครงการรถรับ - ส่งนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน    19 ธันวาคม 2562
หารือการทำกิจการให้บริการน้ำประปานอกเขตเทศบาล    19 ธันวาคม 2562
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8