กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  Law Market
  ข้อมูลจำนวน อปท.ล่าสุด
  คำถามที่พบบ่อย
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  55382
     ตั้งแต่วันที่ 08/10/2552
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
กม.
หนังสือ/บทความ
คู่มือการปฏบัติงาน

คู่มือการปฏบัติงาน
  

(27 สิงหาคม 2562)

ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
กม.
การขออนุมัติเพื่อแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการตำรวจที่ไม่มีค่าตอบแทน    7 สิงหาคม 2563
หารือคุณสมบัติของสมาชิกสภาท้องถิ่น    2 พฤษภาคม 2563
หารือคุณสมบัติของสมาชิกสภาเทศบาล    2 พฤษภาคม 2563
หารือกรณีการขอสนับสนุนงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ของสมาคมกีฬาจังหวัดระนอง และกรณีเข้าลักษณะการขขัดกันของผลประโยชน์หรือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย    2 พฤษภาคม 2563
หารือการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง    2 พฤษภาคม 2563
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8