กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  31059
     ตั้งแต่วันที่ 08/10/2552
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
กม.
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
กม.
ขอหารือเกี่ยวกับการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย    27 กุมภาพันธ์ 2557
หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี กรณีปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.    16 กันยายน 2559
หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแถลงนโยบาย กรณีปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี    16 กันยายน 2559
หารือการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมด อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ    16 กันยายน 2559
หารือเกี่ยวกับการตราเทศบัญญัติ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย    16 กันยายน 2559
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8