กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  33384
     ตั้งแต่วันที่ 08/10/2552
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
กม.
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
กม.
ขอหารือเกี่ยวกับการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย    27 กุมภาพันธ์ 2557
สภาเทศบาลตำบลเสาไห้ขอหารือเกี่ยวกับคะแนนเสียงยืนยันตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    1 สิงหาคม 2561
การฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร อปท.จังหวัดเชียงใหม่ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์องค์กร    1 สิงหาคม 2561
หารือเกี่ยวกับการเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองแพร่สมัยวิสามัญ    1 สิงหาคม 2561
หารืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเกี่ยวกับการขุดเจาะบ่อบาดาล    31 กรกฎาคม 2561
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8