ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น

   
   
   
 
 
  CIO สถ.
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  ข้อมูลเว็บไซต์ สถ.
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  25942
     ตั้งแต่วันที่ 27/09/2552
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทคโนโลยีดิจิทัลของ สถ.(Digital DLA)


เทคโนโลยีดิจิทัลของ สถ.(Digital DLA)
:ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์    10/11/2563
:PDPA คืออะไร? อย่างไร? - 22/10/2563
:Ransomware คืออะไร ? - 21/09/2563
:มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ - 27/08/2563
:8 ทักษะสำคัญก้าวสู่ความเป็นพลเมืองดิจิทัล - 27/08/2563
:รู้หรือยัง? พระราชบัญญัติการบริหารงานและ การให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 นำไทยสู่ยุค - 17/07/2563
:แอปพลิเคชันไลน์บอทโรคข้าว (Rice Disease Linebot) - 22/06/2563
:เครืองมือติดตามและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 แพลตฟอร์ม - 22/05/2563
:แอปพลิเคชันสนับสนุนการทำงาน Work From Home - 17/04/2563
:มารู้จักกับ FAKE NEWS กันเถอะ - 02/03/2563
:"อินโฟกราฟิก" ทีดีมีอะไรบ้าง? - 11/02/2563
:สาระสำคัญของพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ (ฉบับที 2) พ.ศ.2560 - 16/01/2563


    

จำนวนผู้เข้าชม
web counter

ข้อมูลที่ 1 - 12 จาก 24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8