กลุ่มตรวจสอบภายใน

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  Infographics
  กฎบัตร/นโยบาย/กรอบคุณธรรม
  แผนการตรวจสอบ
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  หมวดการปฏิบัติงานตรวจสอบ
  หมวดการตรวจสอบด้านการเบิกจ่ายเงิน
  หมวดการตรวจสอบด้านการบัญชี
  การจัดซื้อจัดจ้าง
  การบริหารการเงินการคลัง
  KTB/EDC
  การควบคุมภายใน
  พัสดุครุภัณฑ์
  รถราชการ
  GFMIS token key
  เงินทดรองราชการ
  ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  22481
     ตั้งแต่วันที่ 18/08/2552
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
กตภ.
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
กตภ.
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    15 ธันวาคม 2563
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนการตรวจสอบ 3 ปี    9 กันยายน 2563
แจ้งเวียนแนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน    27 พฤศจิกายน 2563
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายในฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    22 ตุลาคม 2563
กำหนดการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 1 (พ.ย. 63 - ม.ค. 64)    5 ตุลาคม 2563
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8