กลุ่มตรวจสอบภายใน

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  Infographics
  กฎบัตร/นโยบาย/กรอบคุณธรรม
  แผนการตรวจสอบ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  การบริหารการเงินการคลัง
  การบัญชี
  KTB/EDC
  การจัดซื้อจัดจ้าง
  เดินทางไปราชการ
  ฝึกอบรม
  การควบคุมภายใน
  ปฎิบัติงานนอกเวลา
  ค่าการศึกษาบุตร
  ค่าเช่าบ้าน
  ค่ารักษาพยาบาล
  พัสดุครุภัณฑ์
  รถราชการ
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  12914
     ตั้งแต่วันที่ 18/08/2552
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
กตภ.
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
กตภ.
การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    29 มิถุนายน 2561
แบบสอบถามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารแบบรวมศูนย์    29 มิถุนายน 2561
กำหนดการตรวจสอบส่วนกลาง (ระหว่างเดือน ก.ค. - ส.ค.61)    29 มิถุนายน 2561
ลิงค์ระบบตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลราชการ    29 มิถุนายน 2561
กำหนดการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (พ.ค. - ก.ค.61)    2 เมษายน 2561
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8