ปิด
postit
 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  Infographics
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  10749
     ตั้งแต่วันที่ 18/08/2552
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
กตภ.
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
กตภ.
กำหนดการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (พ.ย. 60 - ม.ค. 61)    14 พฤศจิกายน 2560
แนวทางการจัดสรรเงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะ    14 พฤศจิกายน 2560
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    9 ตุลาคม 2560
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    4 ตุลาคม 2560
การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    30 สิงหาคม 2560
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8