กลุ่มตรวจสอบภายใน

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  Infographics
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  9246
     ตั้งแต่วันที่ 18/08/2552
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
กตภ.
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
กตภ.
สรุปผลการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    10 กุมภาพันธ์ 2560
กรอบคุณธรรมกลุ่มตรวจสอบภายใน    10 กุมภาพันธ์ 2560
ข้อตรวจพบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    10 กุมภาพันธ์ 2560
กำหนดการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ก.พ. - เม.ย.60)    23 มกราคม 2560
แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    20 ตุลาคม 2559
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8