กลุ่มตรวจสอบภายใน

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  Infographics
  กฎบัตร/นโยบาย/กรอบคุณธรรม
  แผนการตรวจสอบ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  การบริหารการเงินการคลัง
  ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน
  การบัญชี
  KTB/EDC
  การจัดซื้อจัดจ้าง
  เดินทางไปราชการ
  ฝึกอบรม
  การควบคุมภายใน
  ปฎิบัติงานนอกเวลา
  ค่าการศึกษาบุตร
  ค่าเช่าบ้าน
  ค่ารักษาพยาบาล
  พัสดุครุภัณฑ์
  รถราชการ
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  15089
     ตั้งแต่วันที่ 18/08/2552
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
กตภ.
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
กตภ.
การตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562    8 พฤษภาคม 2562
กำหนดการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (พ.ค. - ก.ค. 62)    9 เมษายน 2562
กำหนดการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ก.พ. - เม.ย. 62)    14 มกราคม 2562
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    2 มกราคม 2562
สรุปผลการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    25 ธันวาคม 2561
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8