กองการเจ้าหน้าที่

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  19894
     ตั้งแต่วันที่ 16/03/2552
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
กจ.
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
กจ.
ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกทุนฝึกอบรมตามความต้องการเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล หลักสูตรการบริหารจัดการน้ำ    3 กรกฎาคม 2557
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ    3 กรกฎาคม 2557
การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม)    3 กรกฎาคม 2557
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2553-2555    3 กรกฎาคม 2557
การใช้โปรแกรมสูตรคำนวณผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ    3 กรกฎาคม 2557
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8