กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

   
   
   
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  25522
     ตั้งแต่วันที่ 16/09/2552
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อพ.สธ.-สถ.)


โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อพ.สธ.-สถ.)
:กรอบแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564) กลุ่ม G7 กลุ่มนโยบายในเรื่องของทรัพยากร - 15/05/2560
:แผนแม่บท อพ.สธ.-สถ. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อพ.สธ.- สถ.) ระยะ ๕ ปีที่หก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) - 15/05/2560
:ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธูกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ - 15/05/2560
:ประกาศคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธูกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ - 15/05/2560


    

ข้อมูลที่ 1 - 4 จาก 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8