กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

   
   
   
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  58782
     ตั้งแต่วันที่ 16/09/2552
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   :: ค้นหาข้อมูล ::
 
ประเภทหนังสือ :
ชื่อหนังสือ :
วันที่ลง :
คู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบน้ำประปาหมู่บ้านของ อปท.

คู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบน้ำประปาหมู่บ้านของ อปท.   

(20 กรกฎาคม 2565)

คู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบน้ำประปาหมู่บ้านของ อปท.

คู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบน้ำประปาหมู่บ้านของ อปท.   

(20 กรกฎาคม 2565)

วารสารอาเซียนฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2565

วารสารอาเซียนฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2565   

(1 มิถุนายน 2565)

วารสารอาเซียนฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

วารสารอาเซียนฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565   

(1 มิถุนายน 2565)

บทบาทหน้าที่และภารกิจศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)

บทบาทหน้าที่และภารกิจศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)   

(24 พฤษภาคม 2565)

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)   

(24 พฤษภาคม 2565)

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)   

(24 พฤษภาคม 2565)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564   

(5 พฤษภาคม 2565)

วารสารอาเซียนฉบับที่4 ประจำเดือนเมษายน 2565

วารสารอาเซียนฉบับที่4 ประจำเดือนเมษายน 2565   

(4 เมษายน 2565)

วารสารอาเซียนฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2565

วารสารอาเซียนฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2565   

(4 เมษายน 2565)

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2565

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2565   

(4 มีนาคม 2565)

วารสารอาเซียนฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2565

วารสารอาเซียนฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2565   

(2 กุมภาพันธ์ 2565)ข้อมูลที่ 1 - 12 จาก 126
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8