สำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  คู่มือสำหรับประชาชนกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุมัติ
  แบบฟอร์มเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญ
  คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
  เอกสารประกอบการบรรยาย
  การตอบรับการส่งเงินสมทบ กบท. / ใบเสร็จรับเงิน
  สำนักงาน ก.ฌ.
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  169
     ตั้งแต่วันที่ 01/06/2561
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
สน.กบท.
โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ทต.สนามไชย ทต.เนินขาม ทต.ปะนาเระ    20 มิถุนายน 2561
ส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เทศบาลเมืองคลองหลวง    20 มิถุนายน 2561
โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 อบต.นิคมพัฒนา    19 มิถุนายน 2561
โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 อบต.ทองหลาง อบต.หนองแจ้งใหญ่    19 มิถุนายน 2561
โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ทม.เบตง ทน.ลำปาง ทม.สิงห์บุรี    19 มิถุนายน 2561
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8