สำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563
  แบบฟอร์มการส่งเงินสมทบ
  รหัสหน่วยงานของ อปท.
  ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562
  การตอบรับการส่งเงินสมทบ กบท. / ใบเสร็จรับเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  การกู้เงิน กบท.
  เอกสารประกอบการบรรยาย
  คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
  แบบฟอร์มเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญ
  ระเบียบ กฎหมาย
  คู่มือสำหรับประชาชนกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุมัติ
  สำนักงาน ก.ฌ.
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  24960
     ตั้งแต่วันที่ 01/06/2561
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
สน.กบท.
หนังสือ/บทความ
หนังสือราชการ
สน.กบท.
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    14 พฤศจิกายน 2562
แจ้งผลการพิจารณานำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงิน    28 มกราคม 2562
โอนเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ทต.ทุ่งโฮ้ง จ.แพร่ กองการประปา ทม.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ทน.อุดรธานี จ.อุดรธานี ทม.อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์    21 มกราคม 2563
โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 3 แห่ง ทม.ท่าใหม่ ทต.ท่าช้าง ทต.เมืองเก่า    21 มกราคม 2563
โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 8 แห่ง อบจ.นครนายก อบจ.เพชรบุรี อบจ.ลำพูน อบจ.ยะลา อบจ.ศรีสะเกษ อบจ.ชัยนาท อบจ.พังงา อบจ.น่าน    20 มกราคม 2563
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8