กองการเลือกตั้งท้องถิ่น

   
   
   
  User Name
 
  Password
 
    


      จำนวนผู้เข้าชม  8304
    ตั้งแต่วันที่ 12/06/2561
ข่าวสารและกิจกรรม

 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2563  
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. นายวิษณุ วาสานนท์ ผู้อำนวยการกองการเลือกตั้งท้องถิ่น พร้อมด้วย นายสุรัตน์ นุชอุทัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และ นายพร้อมพงษ์ วงศ์ราษฎร์ นิติกรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ณ ห้องเอราวัณ ชั้น 2 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

(21 กุมภาพันธ์ 2563)

การจัดยานพาหนะโดยหน่วยงานรัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น  

(18 กุมภาพันธ์ 2563)

ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด >>   
E-Book
.
     
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย

(6 กุมภาพันธ์ 2562)

(3 กุมภาพันธ์ 2563)

E-Book ทั้งหมด >>   
หนังสือราชการ
.
 
ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562    3 กุมภาพันธ์ 2563
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติในการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    17 มกราคม 2563
แนวทางการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น    15 มกราคม 2563
จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร    14 มกราคม 2563
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562    13 มกราคม 2563
หนังสือราชการทั้งหมด >>      
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8