กองการเลือกตั้งท้องถิ่น

   
   
   
  User Name
 
  Password
 
    


      จำนวนผู้เข้าชม  38210
    ตั้งแต่วันที่ 12/06/2561
ข่าวสารและกิจกรรม

 

ศูนย์เฉพาะกิจ เพื่อประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ณ กองการเลือกตั้งท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
วันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย และนายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรวจเยี่ยมศูนย์เฉพาะกิจ เพื่อประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ณ กองการเลือกตั้งท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(28 มีนาคม 2564)

คู่มือ!! ขั้นตอนและวิธีการบันทึกข้อมูล (ELE)  
คู่มือ!! ขั้นตอนและวิธีการบันทึกข้อมูล (ELE) การบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท.

(9 มีนาคม 2564)

ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด >>   
E-Book
.
     
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย

(6 กุมภาพันธ์ 2562)

(17 กรกฎาคม 2563)

E-Book ทั้งหมด >>   
หนังสือราชการ
.
 
การรายงานเหตุการกระทำความผิดตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และเหตุการกระทำความผิดในลักษณะอื่นหรือเหตุการณ์ผิดปกติที่มีผลกระทบต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี    22 มีนาคม 2564
การบันทึกข้อมูลและรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี    9 มีนาคม 2564
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนภารกิจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี    9 มีนาคม 2564
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี    9 มีนาคม 2564
การบันทึกข้อมูลและรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี    9 มีนาคม 2564
หนังสือราชการทั้งหมด >>      
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8