กองการเลือกตั้งท้องถิ่น

   
   
   
  User Name
 
  Password
 
    


      จำนวนผู้เข้าชม  3877
    ตั้งแต่วันที่ 12/06/2561
ข่าวสารและกิจกรรม

 

ก.พ.ร.สถ. ได้จัดการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบ Web Conference เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
ก.พ.ร.สถ. ได้จัดการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบ Web Conference เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เวลา 15.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุม 5501 อาคาร 5ชั้น 5 สถ. โดย นายวิษณุ วาสานนท์ ผู้อำนวยการกองการเลือกตั้งท้องถิ่น เป็นผู้บรรยาย

(28 พฤษภาคม 2562)

รู้หรือไม่? กรณีที่สันนิษฐานว่าการย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบนั้น มีอะไรบ้าง?  

(21 พฤษภาคม 2562)

ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด >>   
E-Book
.
     
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย

(6 กุมภาพันธ์ 2562)

(21 กุมภาพันธ์ 2562)

E-Book ทั้งหมด >>   
หนังสือราชการ
.
 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562    2 พฤษภาคม 2562
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศึกษา ประสานงาน และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น    2 พฤษภาคม 2562
ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ...    2 เมษายน 2562
ประกาศกรมการปกครอง เรื่องแจ้งข้อมูลทางปกครอง    21 กุมภาพันธ์ 2562
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2562    10 มกราคม 2562
หนังสือราชการทั้งหมด >>      
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8