กองการเลือกตั้งท้องถิ่น

   
   
   
  User Name
 
  Password
 
    


      จำนวนผู้เข้าชม  687
    ตั้งแต่วันที่ 12/06/2561
ข่าวสารและกิจกรรม

 

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ....  
สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... (ร่างคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561)

(20 กันยายน 2561)

โครงการขับเคลื่อนเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันของข้าราชการ ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี  
วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. กองการเลือกตั้งท้องถิ่นมีการประชุมเรื่อง โครงการขับเคลื่อนเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันของข้าราชการ ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับโครงการการให้ความรู้ต่อประชาชน เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมกองการเลือกตั้งท้องถิ่น อาคาร 3 ชั้น 3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมี นายวิษณุ วาสานนท์ ผอ.กต. เป็นประธานการประชุม

(20 กันยายน 2561)

ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด >>   
E-Book
.
     
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด >>   
หนังสือราชการ
.
 
สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ....    20 กันยายน 2561
ขอให้ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    23 สิงหาคม 2561
การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น    13 กรกฎาคม 2561
การบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น กองการเลือกตั้งท้องถิ่น    5 กรกฎาคม 2561
ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ....    4 กรกฎาคม 2561
หนังสือราชการทั้งหมด >>      
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8