ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สถ.

   
   จำนวนผู้เข้าชม  3156
  ตั้งแต่วันที่ 02/09/2559
 
User Name
 
  Password
 
    
 
     โครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต มท.และจังหวัด ประจำปี 2561  
วันที่ 19-20 ก.ค.2561 ศปท.สถ. เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต มท.และจังหวัด ประจำปี 2561 ณ ร.ร.ปรินซ์พาเลซ กทม.

(19 กรกฎาคม 2561)

     ขอเชิญให้ข้อมูลตัวชี้วัดตามกรอบการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน รอบประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561)  
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น.ศปท.สถ.เข้าร่วมประชุมข้อมูลตัวชี้วัดตามกรอบการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน รอบประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561) ณ ห้องประชุม 4601 อาคาร 4 ชั้น 6 สถ.

(19 กรกฎาคม 2561)

ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด >>   
E-Book
ศปท.สถ.
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
การบริหารงานพัสดุ

การบริหารงานพัสดุ
  

(19 ธันวาคม 2560)

E-Book ทั้งหมด >>   
หนังสือราชการ
ศปท.สถ.
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน    19 มีนาคม 2561
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    29 มิถุนายน 2561
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    25 มิถุนายน 2561
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    15 พฤษภาคม 2561
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561    8 พฤษภาคม 2561
หนังสือราชการทั้งหมด >>
 
 © Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8