ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สถ.

   
   จำนวนผู้เข้าชม  3134
  ตั้งแต่วันที่ 02/09/2559
 
User Name
 
  Password
 
    
 
     โครงการฝึกอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้บริหารของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ศปท.สถ.ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้บริหารของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องปิ่นเกล้า 2 โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ

(16 กรกฎาคม 2561)

     ประชุมหารือการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรม 5 ประการ (พอเพียง วินัย สุจริต รับผิดชอบ จิตสาธารณะ) สู่การพัฒนาใน อปท.  
วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ประชุมหารือการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรม 5 ประการ (พอเพียง วินัย สุจริต รับผิดชอบ จิตสาธารณะ) สู่การพัฒนาใน อปท. ณ ห้องปฏิบัติการ ผอ.กศ. อาคาร 5 ชั้น 3

(16 กรกฎาคม 2561)

ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด >>   
E-Book
ศปท.สถ.
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
การบริหารงานพัสดุ

การบริหารงานพัสดุ
  

(19 ธันวาคม 2560)

E-Book ทั้งหมด >>   
หนังสือราชการ
ศปท.สถ.
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน    19 มีนาคม 2561
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    29 มิถุนายน 2561
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    25 มิถุนายน 2561
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    15 พฤษภาคม 2561
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561    8 พฤษภาคม 2561
หนังสือราชการทั้งหมด >>
 
 © Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8