ปิด
postit
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สถ.

   
   จำนวนผู้เข้าชม  1018
  ตั้งแต่วันที่ 02/09/2559
 
User Name
 
  Password
 
    
 
     ประชุมวิพากษ์(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านคอร์รัปชัน  
ศปท.สถ.เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมวิพากษ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านคอร์รัปชัน ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง Salon A ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

(17 สิงหาคม 2560)

     โครงการนิทรรศการการเรียนรู้สู่คุณธรรมนำชีวิต  
ศปท.สถ.เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการนิทรรศการการเรียนรู้สู่คุณธรรมนำชีวิต เมื่อวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้างทวีกิจคอมเพล็กซ์ ชั้น 4 อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

(8 สิงหาคม 2560)

ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด >>   
E-Book
ศปท.สถ.
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด >>   
หนังสือราชการ
ศปท.สถ.
การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    31 พฤษภาคม 2560
การประชุมชี้แจงกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และมาตรฐานการประเมินให้กับที่ปรึกษา    6 กรกฎาคม 2560
การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560    5 กรกฎาคม 2560
ขอส่งแผ่นซีดีสื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA Info Graphics ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]    5 กรกฎาคม 2560
การประชุมชี้แจงกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และมาตรฐานการประเมินให้กับที่ปรึกษา    28 มิถุนายน 2560
หนังสือราชการทั้งหมด >>
 
 © Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8