ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สถ.

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  ITA ปี 2564
  รายงานสถานะการตอบแบบ,อนุมัติ OIT และการตอบแบบ IIT, EIT ของ อปท.ปี พ.ศ.2563
  infographic
  ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2563
  เจตจำนงในการบริหารงานของ สถจ.
  เจตจำนงในการบริหารงานของ สถ.
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  9391
     ตั้งแต่วันที่ 02/09/2559
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
ศปท.สถ.
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
ศปท.สถ.
ปฎิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564    21 มกราคม 2564
ระยะเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรมมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบผระมาณ พ.ศ.2563    24 เมษายน 2563
ขอความร่วมมือแจ้ง อปท. เข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    24 เมษายน 2563
เจตจำนงในการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    14 เมษายน 2563
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    18 เมษายน 2562
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8