ข่าวกิจกรรมสถจ.อุดรธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู ฯ
 25 พฤษภาคม 2566 13.30 น. นายสาจิต จันทรศิริ ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นายปรเมนทร์ วังคำแหง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมคำชะโนด สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายภัญญู ภูริศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน

จำนวนผู้เข้าชม 28