ข่าวกิจกรรมสถจ.ยะลา จัดการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จ.ยะลา) ครั้งที่ 5/2566
 วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. สถจ.ยะลา จัดการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จ.ยะลา) ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมยะลายาลอ สถจ.ยะลา โดยมี พันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน

จำนวนผู้เข้าชม 77