ข่าวกิจกรรมท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ตรวจเยี่ยมการตรวจข้อสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ตรวจเยี่ยมการตรวจข้อสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม อาคาร 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

จำนวนผู้เข้าชม 52