ข่าวกิจกรรมสถจ.นครพนม ร่วมพิธีรับหนังสือสวดมนต์บทเจริญพระพุทธมนต์
 วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นายสราวุธ วังริยา ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐาน การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รักษาราชการแทน ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ร่วมพิธีรับหนังสือสวดมนต์บทเจริญพระพุทธมนต์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมพระธาตุเรณูนคร ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมี นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีฯ

จำนวนผู้เข้าชม 30