ข่าวกิจกรรมสถจ.นครพนม ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา
 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5 อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมี นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน กรรมาธิการ เป็นประธานในการประชุมฯ และมี นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

จำนวนผู้เข้าชม 45