ข่าวกิจกรรมสถจ.อ่างทอง ร่วมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกฯ ของอปท. ในพื้นที่อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.คณะทำงานขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกของอปท. นำทีมโดย นางสาวแสงมณี มีน้อย ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง พร้อมทีมจนท.สถจ.อ่างทอง ท้องถิ่นอำเภอป่าโมก เชิญผู้บริหารอปท. และปลัดอปท.ในพื้นที่ได้จัดประชุม อปท. ในพื้นที่อ.ป่าโมก ทั้งหมด 7 อปท. ณ ห้องประชุมอ.ป่าโมก ทั้งนี้ เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกฯ ของอปท. และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสภาพปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหา ในการดำเนินโครงการฯ

จำนวนผู้เข้าชม 14