ข่าวกิจกรรมท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) อุดรธานี
 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสาจิต จันทรศิริ ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) อุดรธานี ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม อาคาร 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

จำนวนผู้เข้าชม 22