ข่าวกิจกรรมทถจ.ชลบุรี จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนของ อปท.
 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวสุดินา แก้วดี ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ผอ.กง.บป. และบุคลากรในสังกัด จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ อปท.ในเขตอำเภอพนัสนิคม อำเภอบ่อทอง อำเภอหนองใหญ่ และอำเภอเกาะจันทร์ ที่ห้องประชุม อบต.หนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

จำนวนผู้เข้าชม 20