ข่าวกิจกรรมทถจ.เลย มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
 วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. นายดิษพล บุตรดีวงศ์ ท้องถิ่นจังหวัดเลย มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีความวิริยะ อุตสาหะ มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ต่อราชการ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุ ประจำปี 2565 ณ ณ ห้องประชุมภูหลวง ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 3

จำนวนผู้เข้าชม 37