ข่าวกิจกรรมสถจ.ปัตตานี ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัดปัตตานี) ครั้งที่ 9 / 2565
 วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. สถจ.ปัตตานี โดย นาย อรรณพ คณานุรักษ์ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี และนายบัณฑิต รอดมาก ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปัตตานี (ก.อบต.จังหวัดปัตตานี) ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุมหาดวาสุกรี ชั้น 4 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุม

จำนวนผู้เข้าชม 58