ข่าวกิจกรรมสถจ.กระบี่ ได้จัดประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ (ก.ท.จ.) ครั้งที่ 9/2565
 วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ ได้จัดประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ (ก.ท.จ.) ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 9/10 โดยมี นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในที่ประชุม และมี นายสาโรจน์ ไชยมาตร ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ เป็นเลขานุการ

จำนวนผู้เข้าชม 24