ข่าวกิจกรรมสถจ.กระบี่ ได้จัดประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกระบี่ (ก.อบต.จังหวัดกระบี่) ครั้งที่ 9/2565
 วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. สถจ.กระบี่ ได้จัดประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัดกระบี่) ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่9/10 โดยมี นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในที่ประชุม และมีนายสาโรจน์ ไชยมาตร ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ เป็นเลขานุการ

จำนวนผู้เข้าชม 22