ข่าวกิจกรรมสถจ.กระบี่ จัดประชุมแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ ก่อสร้างระบบประปา และการขยายเขตระบบประปา
 วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. สถจ.กระบี่ จัดประชุมแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ ก่อสร้างระบบประปา และการขยายเขตระบบประปา โดยมี นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสาโรจน์ ไชยมาตร ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอปัญหาและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ณ ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 9/10

จำนวนผู้เข้าชม 24