ข่าวกิจกรรมสถจ.สระบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ
 วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 07.30 น.นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 91 รูปถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ทั้งนี้ นางสาวกาญจน์ชนิษฐา เอกแสงศรี ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

จำนวนผู้เข้าชม 13