ข่าวกิจกรรมสถจ.กาฬสินธุ์ ในฐานะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 วันที่ 12 ส.ค. 2565 เวลา นายสาจิต จันทรศิริ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะ ประธาน กกต.อบจ.กส เป็นประธาน ดังนี้ 1. เวลา 13.30 น. ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 2. เวลา 15.00 น ร่วมประชุมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอห้วยเม็ก ณ ห้องโปงลาง ชั้น 4 อบจ.กส.

จำนวนผู้เข้าชม 20