ข่าวกิจกรรมทถจ.เลย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหาร และสภาชิกสภา
 วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายดิษพล บุตรดีวงศ์ ท้องถิ่นจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายยุทธพล เดชารัตนชาติ ผอ.กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ และนางนัจรีพร ลครพล ท้องถิ่นอำเภอท่าลี่ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหาร และสภาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ณ ห้องประชุม อบต.น้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

จำนวนผู้เข้าชม 16