ข่าวกิจกรรมสถจ.กระบี่ จัดประชุมซักซ้อมการดำเนินการโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของ อปท
 วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00 น. นายสาโรจน์ ไชยมาตร ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมซักซ้อมการดำเนินการโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ.ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 9/10 โดยมี นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน

จำนวนผู้เข้าชม 19