ข่าวกิจกรรมทถจ.ยะลา ร่วมประชุมการตรวจติดตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565
 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. ณ ห้องประชุมศรียะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา นายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา ร่วมประชุมการตรวจติดตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะผู้ตรวจราชการกกระทรวง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมประชุม มีนายนพพร บุญแก้ว ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

จำนวนผู้เข้าชม 22