ข่าวกิจกรรมสถจ.กาฬสินธุ์ในฐานะกรรมการการเลือกตั้งได้รับเกียรติเปิดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่รวมคะแนนการเลือกตั้ง
 วันที่ 4 ส.ค. 2565 เวลา 08.30 น. นายสาจิต จันทรศิริ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะ กรรมการการเลือกตั้ง ได้รับเกียรติร่วมเปิดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่รวมคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องทศพร โรงแรมริมปาว อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะ ประธานคณะกรรมการการเลื่อกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน

จำนวนผู้เข้าชม 30