ข่าวกิจกรรมทถจ.ยะลา ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา กิจกรรมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565
 วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา กิจกรรมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ สนามศูนย์เยาวชน เทศบาลนครยะลา โดยมี นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี

จำนวนผู้เข้าชม 17