ข่าวกิจกรรมทถจ.พังงา เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพังงา ครั้งที่ 6/2565 ทั้งนี้ นางสาวบานชื่น วิจิตรกานต์วงศ์ ท้องถิ่นจังหวัดพังงา เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา

จำนวนผู้เข้าชม 23