ข่าวกิจกรรมสถจ.ยะลา จัดประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3/2565
 วันที่ 12 พฤษภาคม​ 2565 เวลา 14.30 น. สถจ.ยะลา จัดประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา โดยมี นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน

จำนวนผู้เข้าชม 26