ข่าวกิจกรรมนายปรัชญา นวลเปียน ท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง ร่วมรับ-ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า
 วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายปรัชญา นวลเปียน ท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง ร่วมรับ-ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

จำนวนผู้เข้าชม 30