ข่าวกิจกรรมทถจ.ยะลา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2565
 วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา โดยมี นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน

จำนวนผู้เข้าชม 13