ข่าวกิจกรรมทถจ.เลย ขับเคลื่อนต่อยอดการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
 วันที่ 13 มกราคม 2565 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายดิษพล บุตรดีวงศ์ ท้องถิ่นจังหวัดเลย พร้อมด้วยคณะฯลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามดำเนินการขับเคลื่อนโครงการเที่ยว (เลย) สุขใจ สะอาด ปลอดภัย ห่างไกลโควิด การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ โดยการเยี่ยมชมนิทรรศการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอเมืองและเยี่ยมชมการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯของเทศบาลตำบลนาอ้อ

จำนวนผู้เข้าชม 21