ข่าวกิจกรรมสถจ.เลย จัดประชุมข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด
 วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย จัดประชุมข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายกระทรวง กรม และจังหวัด ณ ห้องประชุมภูหลวง ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 3

จำนวนผู้เข้าชม 30