ข่าวกิจกรรมทถจ.ยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดยะลา ครั้งที่ 3
 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดยะลา ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา โดยมี นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน

จำนวนผู้เข้าชม 27