ข่าวกิจกรรมสถจ.กาฬสินธุ์ ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ (ก.ท.จ.) ครั้งที่12/2564
 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00น. พ.จ.ต.สำเนียง หวังเจริญ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ (ก.ท.จ.) ครั้งที่12/2564 ณ ห้องประชุมสถจ.กาฬสินธุ์ โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน

จำนวนผู้เข้าชม 33