ข่าวกิจกรรมทถจ.เลย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายดิษพล บุตรดีวงศ์ ท้องถิ่นจังหวัดเลย พร้อมด้วย ข้าราชการ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) 25 พฤศจิกายน 2564 ณ ลานวัฒนธรรมเชียงคาน (หน้าวัดท่าคก) ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย

จำนวนผู้เข้าชม 26