ข่าวกิจกรรมนายปรัชญา นวลเปียน ท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายปรัชญา นวลเปียน ท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

จำนวนผู้เข้าชม 24