ข่าวกิจกรรมทถจ.พังงา เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายปรัชญา นวลเปียน ท้องถิ่นจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดพังงา ณ ห้องประชุมภูผา ศาลากลางจังหวัดพังงา

จำนวนผู้เข้าชม 31