ข่าวกิจกรรมทถจ.เลย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
 วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 07.00 น. นายดิษพล บุตรดีวงศ์ ท้องถิ่นจังหวัดเลย เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอฉัน วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย

จำนวนผู้เข้าชม 29