ข่าวกิจกรรมทถจ.ยะลา ออกตรวจเยี่ยมการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายวิญญ สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา ออกตรวจเยี่ยมการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตจังหวัดยะลา บรรยากาศในการรับสมัครวันที่สองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จำนวนผู้เข้าชม 37