ข่าวกิจกรรมทถจ.เลย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายดิษพล บุตรดีวงศ์ ท้องถิ่นจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย และรุ่นที่ 2 ณ โรงแรมใบบุญเพลส ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย

จำนวนผู้เข้าชม 59