ข่าวกิจกรรมทถจ.เลย ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ 8/2564
 วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายดิษพล บุตรดีวงศ์ ท้องถิ่นจังหวัดเลย ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ 8/2564 โดยมี นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย

จำนวนผู้เข้าชม 55