ข่าวกิจกรรมสถจ.เพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด ครั้งที่ 3/2564
 วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด ครั้งที่ 3/2564 โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องมหาธาตุ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

จำนวนผู้เข้าชม 55