ข่าวกิจกรรมทถจ.พังงา เข้าร่วมประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ค
 วันที่ 23 ก.ย. 64 นายปรัชญา นวลเปียน ท้องถิ่นจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 12/2564 ณ ห้องประชุมเทพทาโร ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดพังงา

จำนวนผู้เข้าชม 45