ข่าวกิจกรรมทถจ.ยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัด ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
 วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัด ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมนิบง อาคาร 3 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยะลา

จำนวนผู้เข้าชม 27