ข่าวกิจกรรมทถจ.สตูล เข้าร่วมประชุมออนไลน์การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยฯ
 วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. พันจ่าเอกสาคร สิทธิศักดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดสตูล ร่วมประชุมออนไลน์การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VCS) จากห้องประชุมราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุม 1 โต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล

จำนวนผู้เข้าชม 27